Podrobný návod k registraci u firmy SPEDIA

1. Klikněte na SPEDIA Otevře se Vám další okno přímo s registračním formulářem SPEDIA. Budete tak mít možnost zároveň sledovat tento podrobný návod.

2. Na první stránce naleznete dvě otázky:
Do you currently have a web page ? - Máte svoji vlastní webovou stránku ?
Odpovězte co chcete, neboť tato otázka nemá žádný vliv na správné dokončení registrace.
Do you want to use our services to make money ? - Chcete si vydělávat se Spedií ?
U této druhé otázky vyberte samozřejmě odpověď "Yes".

3. Nyní klikněte na Next a dostanete se k vyplňování registračních údajů ve formuláři. Vaše iniciály zde zapište podle níže uvedených instrukcí, bez háčků a čárek. Je třeba vyplnit všechny údaje, jejichž zneužití je samozřejmě vyloučeno.

Login/Domain Name - zvolte si Vaše uživatelské jméno (např. přezdívku). Pište bez mezer a české diakritiky.
Password - zvolte si Vaše heslo. Pište bez mezer a české diakritiky.
Confirm Password - potvrzení hesla. Napište Vaše heslo ještě jednou pro kontrolu.
Member's Full Name - Vaše jméno a příjmení
E-mail - Vaše funkční e-mailová adresa, na kterou Vám bude zasláno potvrzení registrace a referenční číslo.
Address:Street - Ulice a číslo domu.
Address:City - Obec
Address:State - zde vyberte "Non-US/Other"
Address:Zip/Postal Code - PSČ
Address:Country - Zde vyberte "Czech Republic", případně jiný stát, nejste-li z České republiky
Phone:Fax - Telefonní číslo. Nutno uvést s mezinárodní předvolbou, která je do ČR - 00420, poté následuje předvolba Vašeho města, ale tu vyplníte bez nuly na začátku, tj. máte-li např. předvolbu 069, vyplníte za číslem 00420 číslo 69. Následuje vlastní telefonní číslo. Stejně tak postupujte u čísla faxového, máte-li nějaké.
Why are you using Internet ? - Proč používáte Internet ? (Zatrhněte co nejvíce kategorií.)
What products do you buy online ? - Co si kupujete přes Internet ? (Opět zatrhněte co nejvíce položek i když třeba po nekupujete přes Internet vůbec nic.)
Subscribe for commercial (opt-in) email - zatrhněte tuto volbu - jedná se o placené zasílání reklamních e-mailů.
What is your age ? Váš věk (vyberte). Členem se můžete stát již po dosažení 14-ti let!
What is your gender ? - Vaše pohlaví (male=muž, female=žena).
What is your education ? - Vaše vzdělání (je téměř jedno co zde zvolíte, nejlépe Other).
What is your annual household income ? - Roční příjem Vaší domácnosti.
Reference number of your sponsor - zde by mělo být číslo "1156753". Pokud tomu tak není vypište jej.

Nyní klikněte na tlačítko SUBMIT REGISTRATION. (Toto tlačítko stiskněte pouze 1x a čekejte (někdy je to hezkých pár vteřin) do načtení další stránky.

Pokud se na další obrazovce objeví Error, přečtěte si o co se jedná. V drtivé většině případů jde o LOGIN NAME, někdo pravděpodobně již používá Vaše uživatelské jméno. Při oznámení o chybě je třeba se vrátit tlačítkem Zpět (Back) ve Vašem prohlížeči, opravit potřebný údaj a opět odeslat tlačítkem SUBMIT REGISTRATION.
Proběhla-li registrace úspěšně měl by Vám být na další stránce nabídnut Download programu "SPEDIA.EXE" DOWNLOAD, což je viewebar zobrazující reklamní banery. Stáhnout si jej, je otázka chvilky a posledním krokem k úspěšnému startu s firmou SPEDIA.

Soubor SPEDIA.EXE po kompletním stáhnutí spusťte a do kolonky LOGIN - napište Vaše uživatelské jméno, které jste si zvolili při registraci a do kolonky Password Vaše heslo. Zatrhněte také volbu Remember my password for Next login (nebudete již muset heslo znovu zadávat při dalším spuštění VIEWBARU, resp. SPEDIABARU.

Klikněte na tlačítko LOGIN a v dolní části obrazovky by se měl ukázat panel zobrazující reklamní bannery.

Jak správně používat SPEDIABAR ?

Spediabar (SPEDIA.EXE) je nutno spustit vždy po každém připojení se k Internetu. To Vám usnadní ikona umístěná na ploše Windows . Všimněte si v dolní části obrazovky pod Spediabarem znaku vykřičníku (bývá zpravidla vedle systémových hodin). Vykřičník může mít 3 barvy a signalizuje stav přičítání Vašich bodů.

Vše v pořádku a Vaše body se přičítají.
Máte aktivní okno prohlížeče, ale aktivně nesurfujete, příp. je špatné spojení se serverem Spedia
Nemáte aktivní okno prohlížeče.

Body se přičítají pouze svítí-li zelený vykřičník (ovšem toto není vždy pravidlem! Mám zvláštní zkušenost, že často vykřičník svítí červeně a přesto se body přičítají!). Nejlépe se o tom můžete přesvědčit ve statistice (kliknutím na ACCOUNT v horní části SPEDIABARU - zde klikněte na BALANCE, případně STATISTICS. Po zadání Vašeho uživatelského jména a hesla se zobrazí statistika), ovšem ta funguje až 3 dny po Vašem zaregistrování (body se ale přičítají ihned po Vaší registraci, takže žádný strach). Začátkem každého nového měsíce se statistiky vyhodnocují a body se převáději na dolary. Jakmile dosáhnete výše 30 dolarů, objeví se tlačítko REQUEST PAYMENT - vyžádat platbu. Jestliže jej stisknete, můžete se těšit na Váš šek, jehož doručení trvá několik týdnů - (až 1 měsíc) a z jeho celkové výše bude stržena částka 4,5 dolaru za doručení mimo USA.

Pokud budete surfovat se Spedií více než 2 hodiny, získáte jednu hvězdu (Star). Budete-li jich mít za měsíc 20, zařadí Vás Spedia do Premium Membership Club (Prémiový klub) a získáte o 20 - 50% vyšší sazbu za surfování!

Jak se zjístíte kolik máte referralů a kolik jste vydělali?

Na SpediaBaru je funkce ACCOUNT. Pokud na tuto funkci kliknete a zvolíte Balance, budete požádání o zadání uživatelského jména a hesla. Poté se zobrazí položky menu, jejichž význam si nyní vysvětlíme:

Balance - Skutečná on-line statistika, která zobrazuje Váš počet bodů, které se po ukončení měsíce převádějí na dolary.
Statistics - Statistika roční, týdenní a denní.
Associates - Seznam Vašich referralů (zobrazeno je pouze uživatelské jméno.)

POZOR! Statistiky jsou funkční až 3 dny po Vašem zaregistrování, ovšem body Vám samozřejmě přibývají ihned po registraci.

User info - zde jsou informace o Vás (jméno, příjmení a adresa pro zasílání šeků).

Máte problémy?

Pokud máte jakýkoliv problém, např. s registrací nebo se samotným provozem VIEWBARU, použijte náš formulář pro řešení Vašich problémů a dotazů. Bude-li to v našich silách rádi Vám poradíme. Hodně odpovědí můžete také najít v sekci Otázky a odpovědi. Se Spedií se budeme neustále zabývat, protože se jedná snad o nejlepší společnost tohoto druhu, proto tuto sekci sledujte, máte-li jakýkoliv problém, nestyďte se a napište. Potom stačí použít našeho formuláře pro Vaše dotazy a řešení technických problémů a my se pokusíme Vám pomoci.

Formulář pro Vaše dotazy a technickou podporu ZDARMA: Formulář pro technickou podporu